Mặc dù nguy cơ bùng dịch COVID-19 tại nước ta luôn thường trực và đang cao hơn với tình hình dịch tại các nước láng giềng. Nhưng hiện nay, nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là trong việc chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh.

TRỌN BỘ