Một sản phẩm phòng chống dịch COVID-19 do người Việt sáng chế và sản xuất đã vượt qua những bài kiểm tra khắt khe nhất của Bộ Y tế Việt Nam và FDI, Vihelm - mặt nạ phòng chống COVID-19 và lây nhiễm qua đường hô hấp hiện đã có mặt ở nhiều thị trường khó tính. Cùng gặp gỡ tác giả của sáng chế độc đáo này.

TRỌN BỘ