Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2021 và mức thưởng Tết có lẽ là thông tin mà người lao động nào cũng chờ đợi. Với quy định người sử dụng lao động được phép đưa ra hình thức thưởng không chỉ bằng tiền mà còn có thể bằng tài sản hoặc các hình thức khác, người lao động không khỏi chờ đợi và phần lớn, đều mong nhận được thưởng Tết bằng tiền.

TRỌN BỘ