Tại Tp. Hồ Chí Minh, dù thưởng Tết Nguyên đán 2021 có giảm, nhưng vẫn duy trì ở mức khá. Bình quân mức thưởng là 8,8 triệu đồng/người. Dẫu là năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh - bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19, nhưng các doanh nghiệp điều hiểu rằng, chỉ khi chăm lo cho người lao động có Tết, thì người lao động - mới có thể yên tâm: gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

TRỌN BỘ