Tuần trước, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã triển khai chương trình thử nghiệm đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số tại thành phố Thâm Quyến. Đây là một phần trong kế hoạch đầy tham vọng nhằm quảng bá đồng Nhân dân tệ kỹ thuật số tới công chúng. Phản ứng ban đầu từ những người tham gia cuộc thử nghiệm là khá tích cực.

TRỌN BỘ