Những nội dung đáng chú ý: Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn khẳng định vẫn đủ nguồn cung thịt lợn; Đồng nhân dân tệ số được đẩy mạnh trong thanh toán tại Trung Quốc; Phú Quốc trở thành thành phố biển đảo đầu tiên tại Việt Nam;...

TRỌN BỘ