Trong cơn lốc đô thị hóa ở Đà Lạt, nạn phá rừng đang trở nên nghiêm trọng nhưng vẫn luôn có những con người dành cả cuộc đời mình để đấu tranh và bảo vệ. Phim tài liệu 'Bốn mùa trong rừng thẳm' kể câu chuyện về ông lão 80 tuổi cùng hàng trình gần 40 năm bám trụ với rừng góp phần gìn giữ lá phổi xanh của Đà Lạt.

TRỌN BỘ