Thời điểm đầu năm thường là lúc các xu hướng công nghệ mới được dự báo. Ngành thương mại điện tử Việt Nam đã trải qua một năm phát triển tương đối tích cực dưới tác động của đại dịch COVID-19. Năm nay, xu hướng "mạng xã hội hóa" được đánh giá sẽ ngày càng ảnh hưởng đến chiến lược của các doanh nghiệp thương mại điện tử.

TRỌN BỘ