Gần đây, cộng đồng mạng phát sốt với hình ảnh lần đâu tiên, quả vải được bố trí 'ngồi' trên trên ghế khoang hành khách để vận chuyển từ miền Bắc vào Tp. Hồ Chí Minh. Trước đây, trái cây xuất khẩu chỉ được 'đi máy bay', nhưng cũng chưa bao giờ được 'ngồi' khoang hành khách. Đây chỉ là một trong rất nhiều nỗ lực chủ động tiêu thụ, để không phải 'giải cứu' nông sản.

TRỌN BỘ