Sang chấn tâm lý quả là chứng bệnh nguy hiểm. Giờ tình trạng của cô Diễm kia được xếp vào dạng sang chấn hay điên vì tình thì phù hợp nhỉ?Còn chuyện của Hoàng và bạn gái nếu có chia tay thì cũng là chuyện trước sau thôi! Câu chuyện cháu hư tại bà thì lại là câu chuyện muôn thưở không hồi kết.

TRỌN BỘ