Không chỉ tại Tp. Hồ Chí Minh, mà các địa phương khác cũng đang tiếp tục siết chặt các quy định phòng dịch. Đặc biệt yêu cầu thực hiện nghiêm thông điệp 5K: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người, và khai báo y tế. Trong đó, đeo khẩu trang nơi công cộng, một biện pháp đơn giản, nhưng hiệu quả để ngăn ngừa dịch lây lan. Vậy nhưng, nhiều người vẫn còn rất thờ ơ với quy định này.

TRỌN BỘ