Làn sóng dịch bệnh COVID-19 ập tới, ảnh hưởng tới mọi cá nhân hay ngành nghề. Du lịch Hạ Long, một trong những địa điểm hút khách nhất trước đây, giờ chỉ còn lại những phố vắng lặng, những khuôn mặt vắng nụ cười.

TRỌN BỘ