Lý do được đưa ra là để cắt tỉa cây sâu mục nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân địa phương, có nhiều dấu hiệu bất thường trong việc chặt hạ cây, mua bán loại gỗ thuộc nhóm IIA đặc biệt quý hiếm này