Sân chơi Chúng tôi - Chiến sĩ sẽ trở lại năm thứ 15 với một diện mạo mới. Xuất hiện trong Chúng tôi - Chiến sĩ ngày 05/03/2021 là những người lính đến từ Trung đoàn bộ binh 12, Sư đoàn bộ binh 3 Quân khu 1, đóng quân trên địa bàn thuộc xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Trung đoàn có nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thảm họa, thiên tai và thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao.

TRỌN BỘ