Những nội dung Kinh tế đầu tư đáng chú ý: Đề nghị cắt giảm 4.700 tỷ đồng vốn ODA; Giá lợn xuống thấp nhất trong gần 1 năm; Lạm phát qua đỉnh;...

TRỌN BỘ