Tổ Covid-19 cộng đồng là cầu nối của chính quyền và ngành Y tế đến với nhân dân làm cho người dân yên tâm, tin tưởng vào công tác phòng chống dịch. Qua hoạt động của Tổ Covid-19 cộng đồng, các thành viên trong tổ đã nắm bắt kịp thời những vấn đề nảy sinh tại cộng đồng để báo chính quyền địa phương và trạm y tế tuyến xã xử lý và điều trị kịp thời. Ghi nhận tại huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

TRỌN BỘ