Việc đeo khẩu trang y tế để phòng bệnh Covid-19 là một trong những biện pháp đã được Bộ y tế khuyến cáo khi dịch xảy ra và là giải pháp đầu tiên khi thực hiện 5K. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng lạm dụng khẩu trang y tế khi không cần thiết, đeo sai cách, vứt bỏ bừa bãi có thể gây nguy cơ phát tán Covid-19 trong thời điểm dịch, làm tăng lượng rác thải bỏ ảnh hưởng đến môi trường, và khó khăn trong vấn đề xử lý rác.

TRỌN BỘ