Thị trường tuần này dòng tiền vẫn đang khá cân bằng. Thanh khoản có dấu hiệu tụt áp. Liệu diễn biến này có kéo dài? Cùng trao đổi với khách mời cửa "Khớp lệnh" là ông Nguyễn Trung Du - Giám đốc Dịch vụ Đầu tư & Quản lý Tài sản, CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và Host BTV Tài Phan.

TRỌN BỘ