Sau phiên đảo chiều ngoạn mục cuối tuần qua VN-INDEX đang cho những tín hiệu phục hồi. Áp lực call và force sell dù cũng đã nguôi ngoai, nhưng tuần này dự báo cũng sẽ không ít rung lắc để thử thách sức chịu đựng của những ai đang nắm giữ cổ phiếu.

TRỌN BỘ