Nhóm nghiên cứu của phòng thí nghiệm trọng điểm ĐH Quốc gia TP.HCM tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) gồm các thành viên: TS Phạm Trọng Liêm Châu, ThS Lê Thị Bích Liễu, ThS Nguyễn Minh Đạt, KS Trần Đỗ Đạt, KS Trần Châu Điệp, cử nhân Đinh Ngọc Trinh vừa công bố đã nghiên cứu thành công công nghệ ứng dụng siêu vật liệu graphene kết hợp với nano bạc làm khẩu trang.

TRỌN BỘ