Những nội dung đáng chú ý: Vận hành thử nghiệm đường sắt Cát Linh - Hà Đông; Công nhân môi trường tại Mỹ bận rộn dọn lá vàng; Hàn Quốc: Biến khẩu trang thành ghế; Tổng đài cai nghiện thuốc lá; Lắp công gom nước thải dưới sông Tô Lịch; Mô hình du lịch nông nghiệp xanh; Canh tác lớn trên sa mạc;...

TRỌN BỘ