Nước là vật chất phổ biến nhất, thế nhưng 97% lượng nước trên trái đất là nước mặn, 3% lượng nước là nước ngọt trong đó 2/3 bị đóng băng ở hai cực, vì vậy nước ngọt để các sinh vật duy trì sự sống là rất ít. Hành trình nước ngọt trở thành nước sạch là một hành trình phức tạp. Và trong đời sống đô thị thiếu nước sạch có thể coi là một thảm họa

TRỌN BỘ