Nhận được sự hỗ trợ của Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện dự án tại các huyện: Châu Thành, Kế Sách, Long Phú, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên và Thạnh Trị, đã góp phần tăng năng suất lúa sau thu hoạch, thay đổi cơ cấu mùa vụ thích ứng điều kiện tự nhiên, nhất là trong sản xuất lúa vụ 3 và chuyển giao đến nông dân các tiến bộ khoa học kỹ thuật nên nhận thức người dân ngày càng đổi mới trong canh tác lúa.

TRỌN BỘ