Khám chữa bệnh nhưng không cần đến bệnh viện, cấp cứu ca bệnh nặng nhưng không cần chuyển lên tuyến trên ; đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho bệnh viện tuyến dưới… Đây là những lợi ích thiết thực trong việc triển khai khám, chữa bệnh từ xa tại các bệnh viện. Nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì mô hình này lại càng phát huy hiệu quả, kéo gần khoảng cách giữa các tuyến y tế.

TRỌN BỘ