Trong không khí chào mừng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Câu chuyện: về những bông hoa việc tốt lại nở rộ trên khắp đất nước ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Mỗi người tốt, việc tốt - là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc là 1 rừng hoa đẹp". Trên khắp đất nước Việt Nam, không phân biệt độ tuổi, dân tộc, hay vùng miền, công việc. Mỗi người bằng 1 cách khác nhau, đã góp phần: tạo nên rừng hoa đẹp, rừng hoa việc tốt của đất nước. Đó có thể là 1 cậu bé, hay 1 bậc cao niên. Nhưng bằng sức lực của mình, luôn nỗ lực làm việc tốt

TRỌN BỘ