Ông Dương Văn Kiên đã gần 30 năm gắn bó với việc bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua đường ngang dân sinh. Quan niệm yêu nước không phải là một điều gì quá lớn lao, đó có thể là sự tận tâm, nhiệt huyết với công việc của mình đang làm, hay đơn giản là đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông.

TRỌN BỘ