3 triệu hộ gia đình ở Anh đang phải vật lộn với hoá đơn tiền nước. Rất nhiều trong số đó phải từ bỏ các nhu cầu thiết yếu khác để có thể trả tiền nước của họ. Đây là công bố mới nhất của tổ chức bảo vệ người tiêu dùng nước ở Anh. Vấn đề này đang nóng lên cùng với cuộc vận động bầu cử Quốc hội sớm ở Anh vào đầu tháng 12 tới.

TRỌN BỘ