115 nghìn tỷ đồng - dự kiến sẽ là số tiền giãn, hoãn thuế và tiền thuê đất trong năm 2021. Đây cũng là lần thứ 3 chính sách giãn, hoãn thuế và tiền thuê đất được đưa ra nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với Covid-19, thể hiện sự đồng hành của Chính phủ cùng cộng đồng doanh nghiệp.

TRỌN BỘ