Gần 45 năm kể từ khi đất nước hoàn toàn thống nhất, những thế lực thù địch vẫn luôn ảo tưởng, cố gắng lật đổ chế độ, chống phá đất nước dưới nhiều hình thức khác nhau như bất bạo động, kích động hay xúi giục bạo động. Ẩn chứa sau những tuyên bố mỹ miều, ôn hòa, bất bạo động là những âm mưu chống phá Nhà nước, lật đổ chế độ. Nhận diện chân tướng của các tổ chức khủng bố. Hãy tỉnh táo để biết trân trọng giá trị của hòa bình độc lập và không mắc mưu của những thế lực thù địch muốn chống phá Nhà nước, lật đổ chế độ. Không ít người đã đánh mất cả tuổi trẻ, cả tương lai do thiếu suy nghĩ, thiếu hiểu biết, do nhận thức lệch lạc và vô hình chung tiếp tay cho việc phá hoại đất nước. Trong khi đó, những kẻ chủ mưu, những kẻ ném đá dấu tay vẫn đang hân hoan trong bóng tối. Vì vậy, không thể dung túng cho những việc làm sai trái cả về đạo lý, pháp lý của Việt Nam, luật pháp quốc tế và không thể không xử lý những đối tượng khủng bố cố tình phá hoại môi trường hòa bình, ổn định tại Việt Nam. Chương trình Đối diện với tiêu đề Chân tướng được phát sóng trên VTV1 vào ngày 25/12/2019

TRỌN BỘ