Một biểu hiện chống phá nữa, đó là các đối tượng đưa ra luận điệu sai trái rằng tình hình bão lũ ở miền Trung do thiên tai thì ít mà nhân tai thì nhiều. Tinh vi ở chỗ, họ tung ra những bài viết, trả lời phỏng vấn trên một số tờ báo nước ngoài chuyên xuyên tạc tình hình Việt Nam với những thông tin mập mờ, võ đoán, nhằm quy kết, đổ lỗi cho công tác phòng chống thiên tai của Nhà nước. Từ đó, kêu gọi người dân "đấu tranh đòi quyền lợi" và cuối cùng vẫn là bổn cũ soạn lại "phải thay đổi chế độ".

TRỌN BỘ