Sau một năm ảnh hưởng của dịch COVID-19 với nhiều khó khăn, nhưng lượng hàng được các doanh nghiệp dự trữ chuẩn bị bán Tết ở Tp. Hồ Chí Minh vẫn tăng 13-15% so với năm trước. Hiện các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã và đang sẵn sàng chuẩn bị cho mùa kinh doanh cao điểm nhất trong năm.

TRỌN BỘ