Những nội dung đáng chú ý: "Khai tử" thẻ từ ATM từ ngày 31/3/2021 để chuyển đổi sang thẻ chip; Nhà hàng đông khách cuối năm, phục hồi hậu dịch COVID-19; Thị trường giáng sinh đa dạng mẫu mã nhưng sức mua giảm; Cuộc đua nâng cao trải nghiệm khách hàng; Thị trường hàng xa xỉ bùng nổ tại Trung Quốc;...

TRỌN BỘ