Điểm nhấn ngày thi đấu thứ 2 giải Canoeing trẻ Quốc Gia 2022