Những cơn bão lũ liên tiếp vừa qua đã khiến 2 cán bộ xã Phước Lộc tử nạn trong quá trình đi cứu dân. Ngoài ra, còn nhiều cán bộ xã bị trôi hoàn toàn nhà cửa. Công tác tại vùng cao đã khó nay lại càng thêm khổ. Trắng tay sau thiên tai lũ dữ nhưng nỗi lo của họ không dành cho bản thân mình mà lại dành tất cả cho đồng bào.

TRỌN BỘ