Năm 2020 là một năm đầy khó khăn bởi sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 và thiên thai bất thường. Thế những, năm qua cũng chính là minh chứng mạnh mẽ cho thông điệp: Ở đâu có hy vọng, ở đó còn sự sống; ở đâu có sự đồng lòng, có tình yêu thương, ở đó có sự "hồi sinh".

TRỌN BỘ