Thời gian qua, đặc biệt là từ khi được Thủ tướng công nhận là báu vật Quốc gia thì thị trường mua bán sâm Ngọc Linh đã sôi động hơn hẳn. Các địa phương có sâm Ngọc Linh đã đăng ký chỉ dẫn địa lý và bảo hộ thương hiệu như là Kon Tum và Quảng Nam. Tuy nhiên do thực sự có chế tài trong quy định và công tác quản lý còn nhiều bất cập nên việc lợi dụng thương hiệu sâm Ngọc Linh để trực lợi đã trở nên khá phổ biến.

TRỌN BỘ