Gần đây trên địa bàn tỉnh Phú Yên, liên tiếp phát hiện kẻ xấu phá trạm biến áp, tủ điện để lấy cắp thiết bị điện bên trong. Đây là hệ thống điện tại những dự án hạ tầng đô thị đang thi công, hoặc đã đưa vào sử dụng. Tình trạng này không chỉ làm thất thoát tài sản của Nhà nước, mà còn gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

TRỌN BỘ