Theo báo cáo áp dụng công nghệ quản trị nhân sự trong doanh nghiệp của Vietnamworks, 85% thành phần nền tảng chuyển đổi số là của các phần mềm quản trị nước ngoài, chỉ có 15% thuộc phần mềm nội địa hoặc tự viết phần mềm bởi đội ngũ IT trong các doanh nghiệp. Điều này có thể dẫn đến kinh tế số Việt Nam phụ thuộc vào các nền tảng nước ngoài khi các dữ liệu quan trọng nằm trong tay họ, tuy nhiên nhiều chuyên gia công nghệ lại đánh giá đây là thời điểm thích hợp để các nền tảng nội tăng tốc.

TRỌN BỘ