Những nội dung đáng chú ý: Hải Phòng thực hiện giãn cách xã hội; Cần thêm nhiều đơn vị máu trên toàn quốc; Bang Texas (Mỹ) điều tra vụ hóa đơn tiền điện tăng vọt; Bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng phòng chống Covid-19; Đảm bảo an toàn cho học sinh quay trở lại trường học; Hỗ trợ 10 điểm tiêu thụ nông sản Hải Dương tại Hà Nội…

TRỌN BỘ