Những nội dung đáng chú ý trong bản tin: Từ hôm nay, tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức xét nghiệm COVID-19 mẫu gộp cho lái xe, học sinh, sinh viên ở Hải Dương trước khi ra khỏi tỉnh Hà Nội sẽ cho phép các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các di tích mở cửa trở lại từ thứ 2 tuần sau Tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết diễn ra tại các địa phương ở phía Nam

TRỌN BỘ