Một số nội dung đáng chú ý trong Cafe sáng ngày 27/9: 100% trẻ từ 11-14 tuổi sử dụng mạng xã hội; Lăng Tự Đức, di tích được Google định dạng AR và tôn vinh; Gặp gỡ ''Anh hùng phá mìn họ tý''; Trung thu ý nghĩa với những dự án vì cộng đồng;...

TRỌN BỘ