Các quốc gia lớn như Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu đang đầu tư mạnh tay cho các công ty sản xuất vắc-xin tiềm năng, nhằm chi phối nguồn cung vắc-xin Covid 19 của thế giới ngay từ giai đoạn thử nghiệm. Người chậm chân trong cuộc đua vắc-xin Covid 19 là chính các quốc gia đang phát triển và chậm phát triển.

TRỌN BỘ