Việt nam đã tiếp nhận lô vaccine COVID-19 nhập khẩu đầu tiên Từ hãng dược phẩm AstraZeneca. Ngoài hãng này, trong năm nay, dự kiến Việt Nam còn có vaccine từ một số nguồn trong nước và quốc tế khác.

TRỌN BỘ