Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong năm 2020 đến nay là nơi điều trị cho rất nhiều ca bệnh COVID-19 trong đó có các ca vô cùng nặng cũng đã được điều trị khỏi. CHính vì thế, những mũi tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên đã được ưu tiên tiêm cho các nhân viên Y tế tại Bệnh viện này.

TRỌN BỘ