Bộ Y tế vừa có quyết định về việc: phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 2, trong đó, yêu cầu hoàn thành tiêm chủng vaccine trước ngày 15/5. Số vaccine COVID-19 được phân bổ lần này: là vaccine AstraZeneca, do chương trình COVAX Facility của Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ.

TRỌN BỘ