Thời gian đăng ký và điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng vào đại học sắp hết. Các thí sinh không nên đợi chờ đến ngày cuối cùng mới hoàn thiện xong hồ sơ, để rồi nếu có sai sót gì đó thì không kịp chỉnh sửa.

VIDEO LIÊN QUAN