Những nội dung đáng chú ý trong bản tin: - Tổ chức bầu cử tại các bệnh viện đang trong thời gian cách ly y tế - Bộ Y tế hỗ trợ Bắc Giang tổ chức bầu cử an toàn

TRỌN BỘ