Mỗi năm, thế giới thải ra hơn 500 triệu tấn quần áo, tương ứng với đó là 400 tỷ USD bị vứt bỏ mỗi năm. Trước thực tế đó, xu hướng thời trang tuần hoàn đã ra đời, kêu gọi con người tái chế, tái sử dụng quần áo cũ. Xu hướng này đã xuất hiện tại Việt Nam, nhanh chóng trở thành khái niệm phát triển bền vững.

TRỌN BỘ