Đêm trắng - bộ phim tài liệu phát sóng khung giờ VTV Đặc biệt tháng 10 - là câu chuyện về những người Việt sinh sống tại Liên bang Nga trong khoảng thời gian 25 năm qua. Theo ê-kíp sản xuất chia sẻ, ở một đất nước đang có nhiều sự chuyển mình như Liên bang Nga, người Việt tại đây cần phải tìm tới những cơ hội mới, những thay đổi nếu muốn tồn tại và phát triển. Đó cũng chính là thông điệp của bộ phim này.

TRỌN BỘ