Giá trị vốn đầu tư mạo hiểm vào các công ty khởi nghiệp công nghệ Việt Nam đã giảm mạnh trong năm xảy ra đại dịch, chỉ còn 1/4 so với năm trước đó... Ảnh hưởng nặng nhất lên nhóm startup ở những vòng vốn nhỏ. Bộ phận nghiên cứu Cento Ventures mới công bố. Trước thực tế nguồn vốn mạo hiểm vào nước ta hiện nay chủ yếu là từ nước ngoài, đã bị ảnh hưởng do giao thương quốc tế đình trệ vì dịch thì lúc này, các giải pháp thúc đẩy vốn mạo hiểm trong nước trở nên cấp thiết. Và một trong số đó là crowdfunding - gọi vốn cộng đồng

TRỌN BỘ